محکوم به فقر

آیا فقر ارثیه؟ خانواده فقیر یا پولدار داشتن چه قدر تاثیر داره؟

وقتی یک انسان برای فقر تربیت میشه،نباید ازش توقع پولداری داشت!

شرکت در دوره رایگان

رزرو وقت مشاوره با مرتضی قاسمی

کانال تلگرام روانشناسی پول

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید